SYLVI65
26.03.18,12:27
Dobrý deň ako to je osobný asisten zdravotne postihnutého je registrovaný na danovom úrade ma dič pridelené ale nie je to živnostník musí aj on povinne od 1.7.komunikovať elektronicky? a osoba,ktorá ma rakúsku živnosť ako opatrovateľka na slovensku podáva danové priznanie B kde ma vynaté príjmy ona môže stále papierovej forme podávať daňové priznanie nie?
seven2
26.03.18,22:37
ak je registrovaný pre daň z príjmu,musí od 1.7.komunikovať elektronicky
kn-alka
26.03.18,22:54
podľa mňa nie, osobný asistenti nemusia podávať DP elektronicky

https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/3385/category/dane/article/elektronicka-komunikacia-2018.xhtml

Aby sa na fyzickú osobu od 1. júla 2018 rozšírila povinnosť elektronického doručovania podaní daňovému úradu, musí spĺňať obe podmienky – byť podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a byť registrovanou pre daň z príjmov podľa zákona o dani z príjmov (mať pridelené daňové identifikačné číslo – DIČ). V praxi ide napríklad o tieto fyzické osoby: živnostníci, audítori, finanční agenti, finanční poradcovia, lekári, advokáti, notári, znalci, tlmočníci, architekti, stavební inžinieri, geodeti.

Tu však píšu, že áno:
http://www.nrozp-mosty.sk/cislo-4-2017/aktualna-legislativa-04-2017/item/1993-povinne-elektronicke-dorucovanie-danoveho-priznania-dane-z-prijmov-pre-fyzicke-osoby-podnikatelov-s-odkladom.html

osobný asistenti sú podnikateľmi podľa obchodného zákonníka?