drma
27.03.18,16:04
Dobrý deň,
zaplatené štvrťročné preddavky na daň z príjmu v roku 2017 /4. preddavok roku 2016 a 3. preddavky z 2017/uvediem v DP typ B na r.118?
Ďakujem

Prosim ako uvediem vDP za rok 2017 preddavky uhradené do 31.3.,30.6.,30.9.,31.12. r.117 alebo 118.