R4zor
27.03.18,21:12
Dobrý deň, potreboval by som poradiť.

Som živnostník neplatca DPH. V 5 mesiaci v roku 2017 som zamestnal zamestnanca, prihlásil som ho do SP a ZP avšak nedopatrením som neoznámil daňovému úradu, že som sa stal zamestnávateľom a teda som neodvádzal daňovému úradu preddavok na daň z príjmu zamestnanca, ktorý som mu zrážal zo mzdy (za rok 2017 to bola celková suma 79.45 €). Zamestnancovi však za rok 2017 vyšlo, že daň platiť nebude.

Neviem či mám v daňovom priznaní zamestnanca uviesť ,,Daňový preplatok 79.45 €", dodatočné oznámiť daňovému úradu, že som zamestnávateľ a uhradiť preddavok na daň z príjmu 79.45 € za rok 2017.

Chcel by som Vás veľmi poprosiť o pomoc ako vyriešiť tento problém.
veronikasad
27.03.18,21:13
mesačné prehlady si posielal ?
veronikasad
27.03.18,21:15
robil si zamestnancovi RZD alebo zamestnanec podáva DP typu A ?
R4zor
27.03.18,21:29
Bohužiaľ neposielal
R4zor
27.03.18,21:31
RZD som nerobil, zamestnanec podáva DP typu A
veronikasad
27.03.18,21:36
Treba sa dodatočne zaregistrovať za platitela dane závislej činnosti a poslať všetky mesačné prehlady (za neskoré poslanie každého z nich dostaneš pokutu) a daň zaplatiť. Nezabudni na včasné poslanie ročného Hlásenia.

Ano, treba v potvrdení o zdanitelných príjmoch pre zamestnanca uviesť výšku zaplatených preddavkov, aj keď si ich na daňový úrad neodviedol. Potvrdenie si mal vystaviť do 10. marca - uveď tam spätný dátum. Prepolatok uhradí DU na účet zamestnanca do 40 kal.dní od lehoty na podanie DP.
R4zor
27.03.18,21:41
Ďakujem, veľmi pekne za pomoc. Ešte sa chcem spýtať akú výšku pokuty mám asi očakávať?
veronikasad
27.03.18,21:44
nechce sa mi hladať v zákone - tuším 16,66€/jeden prehlad
veronikasad
27.03.18,21:45
mzdy spracovávaš ručne ? zamestnancovi bola daň strhnutá zo mzdy ?
R4zor
27.03.18,21:47
Áno ručne. Hej bola strhnutá zo mzdy.
kn-alka
27.03.18,21:48
Dunajská Streda dáva 30€ :(
veronikasad
27.03.18,21:57
Zo stránky FS :

Otázka č. 7 - uloženie pokuty za nepodanie za nepodanie prehľadu k závislej činnosti
Daňový subjekt nepodal prehľad k závislej činnosti. Aká bude pokuta za nesplnenie tejto povinnosti?
Odpoveď
Správca dane za nepodanie prehľadu k závislej činnosti v lehote stanovenej zákonom a ak ani na výzvu správcu dane nepodal prehľad k závislej činnosti uloží sankciu od 60 eur do 3000 eur.
R4zor
27.03.18,22:20
Mám tomu rozumieť že 60€ - 3000€ za každý jeden nepodaný prehľad? Existuje nejaká šanca ak všetko dodatočne splním, že mi pokutu odpustia?
veronikasad
27.03.18,22:29
Skúsiť môžeš, ale šanca je veľmi malá
veronikasad
27.03.18,22:31
Nezabudni si na DU vybaviť elektronickú komunikáciu, po 1.7.2018 je možné prehlad podávať len elektronicky.
R4zor
27.03.18,22:41
Ďakujem veľmi pekne za pomoc veľmi si mi pomohla.