zlatka.b
04.04.18,12:33
Máme po daňových priznaniach a ideme rozdeľovať zisk. Podiel na zisku vyplatený fyzickej osobe akcionárovi daním 7% zrážkovou daňou. Podiel vyplatený právnickej osobe vyplácam v hrubej výške bez zdanenia ?
Mne to vychádza, že sa daní zrážkovou daňou 7% len podiel vyplatený fyzickej osobe.
Mila123
04.04.18,19:59
pozri si § 51e ZDP, podľa môjho názoru sa zráža aj PO, daný § je v spoločných ustanoveniach (platných pre všetkých), pozri si ešte na nahlasovaciu (oznamovaciu) povinnosť pre vyplácajúcu osobu
zlatka.b
05.04.18,08:42
§51e ZDP hovorí o príjmoch plynúcich zo zahraničia, mám výplatu podielu na zisku slovenská PO pre slovenskú PO. v § 43 ods.3 písm r) je "príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g), okrem príjmov zdaňovaných podľa odseku 2, plynúce fyzickej osobe" . tak neviem, nikde neviem nájsť jednoznačné ano alebo nie
zlatka.b
10.04.18,13:37
Už mám aj odpoveď z finančnej správy - ak by sa to niekomu hodilo :

ak slovenská s.r.o. vypláca v r. 2018 inej tuzemskej obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.) podiel na zisku za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2017, tento príjem nie je predmetom dane a z uvedeného dôvodu sa zrážková daň z tohto príjmu neuplatní.
Podiel na zisku za rok 2017 vyplácaný zo zisku tuzemskej obchodnej spoločnosti určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na jej základnom imaní v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel, ak tento príjem plynie tuzemskej právnickej osobe, nie je predmetom dane.
Uvedené vyplýva z § 12 ods.7 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.