maped
06.04.18,08:02
Poprosím o poradenie, sro zaoberajúca sa stavebnou činnosťou vystavila ručný PPD za práce: dizajnérske činnosti- realizácia záhradnej úpravy ako úhrada fa v hodnote 80 eur.
Hľadala som v zozname kto musí používať RP, no nie je mi jasné či môže vystaviť ručný PPD? Nestretli ste sa s týmto, či na takúto činnosť môže byť vystavený PPD?
Ďakujem pekne.
veronikasad
06.04.18,08:14
Hľadaj v prílohe okec 81.30
maped
06.04.18,08:18
ďakujem, asi neviem dobre hľadať, kde presne by to malo byť?
veronikasad
06.04.18,09:09
Hľadaj v prílohe zákona o ERP, či tam v službách je takýto kód. Ak nie, nevzniká povinnosť evidovať tržby cez ERP a môžeš vystaviť ppd.
maped
06.04.18,09:26
Ďakujem.
ormika
06.04.18,09:28
V prílohe zákona o ERP sú vypísané služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vedenia tržieb v ERP alebo VRP. Jediná dizajnérska činnosť je tam uvedená pod kódom 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti a tie v zmysle klasifikácie produktov zahŕňajú:
– módne návrhárstvo týkajúce sa textílií, odevov, obuvi, šperkov, nábytku a ostatných módnych tovarov, ako aj iného tovaru osobnej spotreby a tovaru pre domácnosti
– priemyselný dizajn, t.j. tvorba a rozvoj návrhov z hľadiska optimálneho použitia, ceny a vzhľadu produktov vrátane návrhu materiálu, mechanizmu, tvaru, farby a povrchovej úpravy produktov zohľadňujúc ľudské potreby, bezpečnosť, obchodné požiadavky na prepravu, použitie a opravu
– činnosti grafických návrhárov
– činnosti interiérových dekoratérov
Táto trieda vylučuje:
– návrh a tvorba webových stránok, pozri 62.01
– architektonické činnosti, pozri 71.11
– inžinierske činnosti, t.j. návrh strojov, materiálov, prístrojov, štruktúr, procesov a systémov využívajúc fyzikálne zákony a princípy inžinierstva, pozri 71.12.

Takže v zmysle uvedeného netreba použiť ERP či VRP, ale môžeš vystaviť príjmový pokladničný doklad, alebo úhradu prijať na účet v banke.
maped
06.04.18,09:33
Srdečná vďaka!
ormika
06.04.18,09:35
Vďačne
veronikasad
06.04.18,14:43
Myslíš, že dizajnérske činnosti je správny okec pre realizácia záhradné úpravy?
ormika
06.04.18,16:38
Ja som chcela poukázať na to, že v prílohe ERP je sú len špecializované dizajnérske činnosti, ktoré v zmysle klasifikácie produkcie sú vymenované vyššie a že žiadne iné dizajnérske ani záhradnícke činnosti nie sú v prílohe ERP, takže nemusí používať ERP, ale môže vypísať príjmový pokladničný doklad. Ak sa mýlim, tak ma opravte prosím, Asi by bolo potrebné presne špecifikovať činnosť na základe živnostenského oprávnenia ako je to tam definované, či záhradkárske činnosti, alebo dizajnérstvo záhrad, ale aj tak to nie je v prílohe ERP.