blondfalco
16.04.18,11:37
Priateľa som splnomocnila výchovou nášho dieťaťa + poberal materskú na malú, môžem teraz splnomocnenie zrušiť sama alebo musí byť prítomný aj otec dieťaťa ? nie sme manželia
misoft
16.04.18,09:40
Ty si splnomocnila, ty zrušíš splnomocnenie. Jemu to len stroho oznámiš. A ešte niečo - oznám patričným úradom zmeny v poberaní materskej a pod. Aby nedostával on, ale ty.
Onko
16.04.18,09:53
Chyba je už v zadaní otázky, takže chybná je aj odpoveď. Na poberanie materského sa nesplnomocňuje. Uzatvára sa dohoda o prevzatí do starostlivosti otca, ktorý vtedy, keď má dieťa v starostlivosti, môže poberať materské. Dohoda nie je jednostranný akt, ale dvojstranný, preto na zmene sa musia opäť dohodnúť obaja, resp. závisí od konkrétnej dohody, ako bola špecifikovaná, napr. na akú dobu a za akých podmienok, možnosti ukončenia, a podobne.
blondfalco
16.04.18,11:05
ďakujem
buchač
16.04.18,11:15
Hm....priateľ a otec je tá istá osoba, alebo nie ?