Zuzana210
17.04.18,10:31
V zdaňovacom období, ktoré končí deň pred vstupom s.r.o. do likvidácie treba upraviť základ dane o "zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie".
Máte niekto skúsenosti s tým, ako sa to uplatňuje?

Ja by som tvrdila, že všetko ešte súvisí s obdobím likvidácie. Mám nejaké dlhodobé zmluvy, ktoré treba legálne ukončiť alebo dotiahnuť do konca, treba vypredať sklad, rozpredať majetok... takže ak sú tam nejaké rezervy alebo OP tak ešte s likvidáciou súvisia.