xeva
23.04.18,16:29
Uvádza sa v Hlásení o vyúčtovaní dane...aj zamestnankyňa, ktorá je na rodičovskej dovolenke a u zamestnávateľa, podávajúceho hlásenie, nemala v roku 2017 žiadny príjem ? neuviedli sme, ale vraj sme hlásenie nevyplnili správne. Ďakujem za odpoveď.
Kristina27
24.04.18,09:18
Hlásenie sa podáva za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona v peňažnej aj v nepeňažnej forme, vrátane zamestnancov, ktorým vyplatil príjmy zo závislej činnosti, plynúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ....... pozri poučenie k Hláseniu
Kristina27
24.04.18,09:18
Kto povedal, že je vyplnené nesprávne?
xeva
24.04.18,15:35
Poučenie hovorí ,tak, ako píšete, že Hlásenie sa podáva za zamestnancov, ktorým boli vyplatené príjmy...logicky ak pracovníčka bola v roku 2017 iba v evidencii a žiaden príjem v peňažnej ani nepeňažnej forme neobdržala, do Hlásenia sme ju nedali. Preto ma zaujímal dôvod, prečo by tam mala byť. Ďakujem za reakciu.