Dašena O.
24.04.18,08:14
v r.2017 s.r.o. vyplatila svojim spoločníkom podiely na zisku z roku 2011 a 2012 - kedy sa platí odvod do zdravotnej poisťovne? a má niekto tlačivo do zdrav.poisťovne, kde sa to oznamuje??Našla som len tlačivo Dôvery.