accounte
26.04.18,14:17
ako napraviť nevedený splátkový kalendár v záväzkoch za auto/stroj, keď som ho účtoval len na základe rozpisu mesačne? podľa bankových výdavkov