Benko
02.05.18,12:44
Akciová spoločnosť AB vložila ako nepeňažný vklad do akciovej spoločnosti QR hmotný majetok v hodote 100 tis eur a mám len rozhodnutie akcionára. Stačí len tento doklad? Účtujem spoločnosť AB.
Tweety
02.05.18,12:47
Benko
02.05.18,13:04
tak stačí na to interný doklad som pochopil. Posudky majú.
Benko
02.05.18,13:12
Nestačí, musí byť faktúra, je to dodanie podľa zákona o DPH.