Ludmiiilka
04.05.18,21:41
slovenská firma - platca dph - vystavuje faktúru za stavebné práce českej firme - platcovi dph - vykonané na stavbe v čechách. Na faktúre uvádza formulku: Prenesenie daňovej povinnosti. Uvádzame túto faktúru v daňovom priznaní dph, v kontrolnom alebo v súhrnom výkaze?
ďakujem
Tweety
05.05.18,07:41
Opravím, predch. odpoveď nebola správna. Neuvádza ich v SV, mal by byť registrovaný pre dph v mieste dodania, teda v ČR.
books
08.05.18,20:00
https://podpora.financnasprava.sk/613726-Čo-sa-uvádza-neuvádza-do-súhrnného-výkazu
Tu je odpoveď, ktorá je uvedená na stránke finančnej správy:
Otázka č. 2 – Stavebné práce na nehnuteľnosti v Česku a súhrnný výkaz
Slovenská spoločnosť – platiteľ dane, vykonáva pre českú zdaniteľnú osobu pokrývačské práce na stavbe v Česku. Slovenský platiteľ fakturuje túto službu českému odberateľovi s DPH alebo bez DPH? Uvádza to v súhrnnom výkaze?
Odpoveď
Pri pokrývačských prácach sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, to znamená, že miesto dodania služby je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, v danom prípade je to Česko. Vykonané pokrývačské práce nie sú predmetom dane v tuzemsku podľa § 2 zákona o DPH, slovenský platiteľ dane takéto dodanie neuvádza v súhrnnom výkaze a mal by sa informovať v Česku ohľadne svojich daňových a registračných povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľných obchodov v Česku.

Pridávam ešte jednu pomôcku: https://www.kros.sk/tmp/asset_cache/link/0000114996/DPH-odoslané_faktúry.pdf