Walentin007
07.05.18,09:56
Ak mi VSD rozhodlo ako sa mam napojit na elektrinu, dali mi papiere na to, skrinku som postavil a odniesol som reviznu spravu na VSD k napojeniu, musim to aj nahlasit na stavebnom urade ako drobnu stavbu ? popripade viem to doniest dodatocne k projektovej dokumentacii ako prilohu ku ziadosti o stavebne povolenie ?
misoft
07.05.18,16:30
K žiadosti o vydanie stavebného povolenia potrebujete predložiť projekt pre stavebné povolenie spracovaný autorizovaným Ing. SKSI časť: elektroinštalácia a súhlasné stanovisko energetiky s pripojením budúcej stavby na distribučnú elektrickú sieť NN.
A navyše
http://www.epi.sk/zz/1976-50#p57 §57
canbo
08.05.18,18:26
Prípojka je drobná stavba ,má sa nahlásiť, ale zvyčajne sa nahlasuje iba ak sa vyžaduje vstup na cudzí pozemok a rieši sa vecné bremeno ,alebo križuje cudzie siete a pod.