EKO-HAUS
12.05.18,13:35
Vstupuje správny poplatok za registráciu auta na Polícii do vstupnej (obstarávacej) ceny automobilu alebo sa správny poplatok účtuje priamo do nákladov ?
Mikae
15.05.18,06:45
My dávame všetky náklady súvisiace s obstaraním auta do obstarávacej ceny automobilu. Bez zaregistrovania auta u policajtov sa predsa auto nemôže používať.
avalik
15.05.18,07:18
to vazne? a ako je potom mozne pristavit auto na registraciu? odtahovkou? letecky? nie, aj na prevoznych znackach je mozne auto pouzivat
monika474
15.05.18,08:12
Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve hovoria citujem:

(1) Dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje v účtovej skupine 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok sa účtuje v účtovej skupine 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný a technické zhodnotenie prenajatého majetku podľa § 32 ods. 2 písm. c), ak sú uvedené do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov23). Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby23a) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skušobnú prevádzku23b).

Splnenie povinností podľa osobitných predpisov sa nepochybne rozumejú i splnenia povinnosti na dopravnom inšpektoráte a teda účtovanie registračného poplatku. Mám za to, že správny poplatok za registráciu vstupuje do obstarávacej ceny vozidla a teda by som ho účtovala na účte 042
Mikae
15.05.18,10:21
Veď to je jasne, som to blbo napísala :-(, ale nebudeš ho mať predsa na prevozných značkách rok-dva.
EKO-HAUS
23.05.18,07:26
Ďakujem
EKO-HAUS
23.05.18,07:35
Ďakujem. Takúto informáciu som obdržala aj ako stanovisko Finančnej správy