IvetaH
28.05.18,12:50
Profi športovec podľa §6 dosiahol príjem 55 tis eur za rok 2017, fakturuje svoje služby do EU, preto je registrovaný podľa §7a. Stačí mu tá registrácia alebo sa musí registrovať podľa §4.
monika474
28.05.18,13:45
Podľa §4 sa musí povinne registrovať zdaniteľná osoba, ktorá za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov prekročila obrat 49 790 €. Pričom do obratu sa zahŕňajú príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem tých, ktoré sú od dane oslobodené. Ak má výlučne príjmy len zo zahraničia tak tie sa do obratu na povinnú registráciu nezahŕňajú.