Kováczová
29.05.18,12:12
Má učiteľ právo zabrániť dieťaťu zúčastniť sa pobytu - škola v prírode len preto, lebo sa údajne nevie správať? Každé dieťa má hádam zo zákona právo zúčastniť sa školy v prírode, je to pádny argument pre rodiča?
buchač
29.05.18,10:35
Na to údajne by mal byť dôvod.

Ale z pohľadu iného sa na to je potrebné pozrieť z bližšia.
Poniektoré deti sú už v škole nie raz nedisciplinované...a na veku absolútne nezáleží. Takže na tom pobyte sú ešte horšie.
...a potom to môže dopadnúť trebárs aj takto.
https://www.google.sk/search?client=opera&q=tragedia+na+ly%C5%BEiarskom+v%C3%BDcviku&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl

Otázkou a výsledkom je potom to, že kto je/bude vinný a znášať zodpovednosť.
avalik
29.05.18,10:47
Počet žiakov na jedného pedag. zamestnanca je obmedzený, preto sa pravdepodobne robí výber a prednosť dostanú žiaci, u ktorých je predpoklad, že svojim správaním nenarušia pobyt.

Máš možnosť sa informovať u riaditeľa či školskej inšpekcii.
bettylou
29.05.18,10:53
Áno
Oliwa
29.05.18,10:55
Čo znamená údajne sa nevie správať?
misoft
29.05.18,14:10
Zo zákona? Účasť na škole v prírode? Školský zákon tam asi nič podobné nemá.
Keby však šlo, svojim nevhodným správaním by si privodilo úraz - hádaj, koho by rodič poťahoval po súdoch? Školu, pedagóga, všetkých okolo... len seba by ten rodič neoznačil za spoluvinníka, že nevedel potomka doma k slušnosti vychovať.
jaros5
15.07.18,13:12
Áno má,
samozrejme musia byť jasne stanovené pravidlá. Napríklad v školskom poriadku. Poznám školu, kde majú jasne zadefinované, že ak žiak opakovane porušuje a nerešpektuje dohodnuté pravidlá, resp. mal v príslušnom hodnotiacom období pokarhanie riaditeľom školy za správanie, tak sa v tomto období nemôže zúčastniť výletov, ŠvP, a pod. Rodičia aj žiaci sú na začiatku každého školského roka informovaní o školskom poriadku, takže ak žiak svojím správaním ohrozuje seba, nebodaj ostatných, diskvalifikuje sa on sám.
Veď spomeňte si na prípad spred niekoľkých rokov. Lyžiarsky výcvik - dve dievčatá opustili budovu kde boli ubytované - išli sa sánkovať a jedna z nich pri tom tragicky zahynula - druhá bola ťažko zranená ..... Učiteľ je pri takýchto akciách vždy jednou nohou v "base".