manol1
30.05.18,19:29
dobry den.chcem postavit v extraviláne na polnohospodarskej pode mastal s pristreskom pre ovce a kozy. musim to ohlasit mestu na stavebnom.dakujem za info
Terezia13
30.05.18,20:56
pozri zákon 582/2004, tam sú špecifikované v § 10 stavby
Predmet dane

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

klasifikácia stavieb § 2
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/opatrenie-ktorym-sa-vyhlasuje-klasifikacia-stavieb/

tu je podrobne, kedy sa vyžaduje a nevyžaduje stavebné povolenie
https://www.djsarchitecture.sk/kedy-sa-vyzaduje-stavebne-povolenie