Regina1
05.06.18,10:18
zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok k 20.2. má nárok na nezdaniteľnú časť za mesiac 2? Ak pokračuje ako zamestnanec a chce si uplatňovať mesačne nezdanit. časť?
kn-alka
05.06.18,08:19
má nárok na nezdaniteľnú časť za celý rok, takže až do 12/18


§11 Nezdaniteľné časti základu dane
(6)
Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku.....

keďže nebol k 01.01. dôchodcom, má nárok na celoročnú nezd.časť.základu dane
ivka70
05.06.18,08:19
Ma narok na nezdanitelnu cast za cely rok, nielen za februar, lebo nebol SD 1.1.