nadežda23
05.06.18,10:38
kto má vypracovať inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 ? Sám učiteľ?
nie je vypracovaný
ivka70
05.06.18,10:42
inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 je snad vypracovany ... nemala byt otazka k jeho aplikacii v praxi?
jaros5
21.07.18,13:18
Školský vzdelávací program si robí každá škola sama.

Ak sa školský vzdelávací program zhoduje so štátnym vzdelávacím programom (ŠtVP), tak v školskom vzdelávacom programe (ŠkVP) stačí uviesť odkaz na štátny vzdelávací program, ktorý nájdete na https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/
V predmetoch kde ŠkVP ide nad rámec ŠtVP musí škola uviesť o aký predmet ide, dotáciu hodín, obsah a rozsah učiva atď.
---------------------------------------------------------------------
Je v kompetencii RŠ rozhodnúť kto ŠkVP vypracuje.

Tu najdeš manuál na vypracovanie http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/zakladna-sola/manual/manual_zs_05112015.pdf