Elena Parnicka
06.06.18,05:37
Do ktorej platovej triedy budem zaradená ako začínajúci asistent učiteľa v prípade ak mám vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore Predškolská a elementárna pedagogika, 1. atestáciu v danom odbore a 12 rokov praxe ako učiteľka v materskej škole? ( predtým 8 rokov praxe mimo školstva )