Mia8181
07.06.18,14:54
Dobrý deň, materská škola má mať vypracovaný prevádzkový poriadok školy. Čo ak ho nemá aktualizovaný? Ak súčasťou školy je aj šk. jedáleň, má mať vlastný PP?