EvaB.
08.06.18,04:09
Podala som podnet na obnovenie stavebného konania, pretože po vydaní stavebného povolenia som získala dôkazy o skutočnostiach, ktoré by boli podstatné pri rozhodovaní o stavebnom povolení. Stavebník aj obec o týchto skutočnostiach vedeli ale ich zamlčali, pretože v tom čase ešte nebolo ukončené vyšetrovanie. Na základe tohto podnetu ma stavebný úrad vyzval na zaplatenie poplatku za návrh na obnovu stavebného konania, ktorý som zaplatila.
Tiež som podala podnet na výkon štátneho stavebného dozoru, pretože stavebník medzičasom začal túto stavbu a to v rozpore so stavebným povolením. Následne bolo vykonané len miestne zisťovanie.

V oboch prípadoch sa úrad odmlčal a pravdepodobne hrá mŕtveho chrobáka. Čo robiť? Kde sa obrátiť?
misoft
08.06.18,13:09
Kde obrátiť? Na vyššiu inštanciu.