amera
11.06.18,14:19
konateľ spoločnosti účtujúci v PU platca DPH doniesol pokladničný doklad na firmu
za ubytovanie s DPH (§16 ) ako ho mám zaúčtovať a čo s DPH?