neji
15.06.18,09:04
Dobrý deň, sme stavebná firma. Máme povinnosť informovať svojich obchodných partnerov o spracúvaní ich osobných údajov? Ďakujem za odpovede.
Ing. Ľubomír Janoška
15.06.18,09:15
Áno, máte povinnosť ich informovať. Nemusíte ich ale jednotlivo kontaktovať, stačí, ak zverejníte informáciu o spracúvaní ich údajov na web-stránke.
"ak sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie... prijme prevádzkovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti" (čl. 14 ods. 5 písm. b/ GDPR)