T.František
21.06.18,17:14
Do areálu, kde sa nachádza viacero firiem, vedie 3m široká prístupová cesta, ktorá v geopláne nie je existujúca cesta, ale je rozdelená medzi jednotlivými firmami tak, že hranice ich pozemkov sú v strede cesty, a každý vlastník potom má vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez cudzí pozemok. Jeden z vlastníkov chce postaviť novostavbu vedľa tejto prístupovej cesty, a elektrickú prípojku viesť od suseda! Preto žiada aj uzavretie zmluvy o vecnom bremene ako "oprávnený", od suseda, ako od "povinného". Elektrická prípojka podľa návrhu projektanta by bola umiestnená pozdľž uvedenej prístupuvej cesty tak, že bola by uložená 1m od existujúcej budovy suseda, a nie len prípojka, ale aj jej ochranné pásmo by "zasahovali" do uvedenej prístupovej cesty šírky 3 - 3,5 m, a ochranné pásmo by už zobralo polovicu tejto cesty. Po uvedenej prístupovej ceste však každodenne premávajú aj zvlášť ťažké mechanizmy, nákladné autá a kamióny. Zákon o energetike však pohyb takýchto ťažkých mechanizmov nad podzemným elektrickým vedením nedovoluje (niekde som čítal, že s celkovou hmotnosťou viac ako 6 ton!) Moje otázky: za takýchto okolností môže žiadať umiestnenie takto situovanej el. prípojky, a či podľa Vás môže židať od "povinného suseda" uzavretie zmluvy o vecnom bremene? Ďakujem za Vaše názory!
canbo
21.06.18,18:44
Technické riešenie je snáď vyriešené projektom ( uloženie pod cestou ,súbeh s cestou) a musia súhlasiť všetky dotknuté osoby
.Žiadať vecné bremeno - môže snáď iba prosiť , aby mu sused dovolil uložiť prípojku ( a diktuje si podmienky za akých mu povolí) a za vecné bremeno nepýtal majland, no iné páky nemá.
No ,ale ak mu nepovolíte tak nebudete mať suseda ,ale nepriateľa.
T.František
24.06.18,16:51
V zákone o energetike je napísané, čo všetko je zakázané v ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia. Nenašiel som tam odkaz alebo možnosť na to, že: "neplatí to v prípade, ak je to technicky vyriešené"!