Luci
22.06.18,08:29
Dobrý deň.
Rada by som touto cestou poprosila o odpoveď na otázku, ktorá sa týka faktúr od spoločnosti Google za službu Google Adwords. Problematika je rozoberaná na internete v rôznych článkoch, ale jasnú odpoveď tam daňovník nenájde.
Moja otázka je, ktorý riadok z faktúry by daňová kontrola považovala za uznateľný daňový náklad a ktorý za základ dane pre vymeranie DPH?

Faktúra má tieto položky:

Záznam o nákladoch a DPH
05.01.2017 Predplácanie pre službu Google Adwords 456,31
06.01.2017 Predplácanie pre službu Google Adwords 500,00
08.01.2017 Predplácanie pre službu Google Adwords 500,00
11.01.2017 Predplácanie pre službu Google Adwords 500,00
14.01.2017 Predplácanie pre službu Google Adwords 500,00
31.01.2017 Google AdWords 5 717,59
31.1.2017 Kredit z predplácania pre službu
Google AdWords -2 464,31
Medzisúčet 5 717,59
DPH % 0,00
Spolu: 5 717,59

-----------------------------------------------------------
Záznam o prijatých platbách

5.1.2017 Platba: MasterCard 500,00
---
---
---
17.1.2017 Automatická platba MasterCard 200,00
--
---
Spolu: 5 550,00

Ďakujem za odpoveď.