Rymarenková
26.06.18,12:18
Majsterka OV ukončila 15. júna VŠ I. stupňa. Otázka, či ju zaraďiť do PT 9 kariérový stupeň samostatný nasledujúci deň po ukončení štúdia.