pavučinka
02.07.18,18:32
Pri kolkých oddeleniach ŠKD (pri akom počte detí) sa" menuje" vedúca vychovávatelka. My budeme mať 3 oddelenia s počtom detí 53.
555555
16.07.18,06:15
jaros5
21.07.18,10:54
Riaditeľ školy môže, ale nemusí "menovať" vedúceho ŠKD ... záleží od organizačnej štruktúry školy a samozrejme aj od počtu detí (oddelení). Riadením ŠKD môže poveriť napr. svojho zástupcu pre I. stupeň - nemusí to byť nutne vedúca vychovávateľka. :)
jaros5
21.07.18,10:58
Nariadenie https://www.minedu.sk/data/att/2966.pdf nerieši menovanie a podmienky menovania vedúcej ŠKD ale, citujem " ustanovuje rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť, a podrobnosti s ním súvisiace.