Markzzy
08.07.18,15:55
V tejto zmluve sa nachádza veta...

Zmluvné strany sa dohodli že odmenu podľa ods. 1 poskytovateľovi vyplatí ÚPSVaR s využitím RE-PASu/KOMPAS-u na základe dohody o úhrade príspevku na rekvalifikáciu uzavretej medzi uchádzačom a ÚPSVaR pod podmienkou, že uchádzač splní všetky podmienky stanovené v tejto zmluve a v dohode o úhrade príspevku na rekvaliffikáciu. V prípade, ak zo strany uchádzača nedôjde k splenniu podmienok pre poskytnutie príspevku na rekvalifikáciu podľa predchádzajúcej vety a uchádzač napriem tomu absolvuje kurz alebo jeho časť, odmenu podľa ods. 1 je povinný uhradiť poskytovateľovi účastník v stanovenej lehote 15 dní od ukončenia kurzu.

-----------------------------

Moja otázka je nasledovná a zišiel by sa mi k nej nejaké jasnejšie stanovisko.

Ak som podpísal túto zmluvu, a odniesol som na schválenie žiadosť o rekvalifikáciu (na ÚPSVaR), ktorá bude s veľkou pravdepodobnosťou schválená som nútený uhradiť niečo firme poskytujúcej kurz v prípade, že sa napokon rozhodnem naňho nenastúpiť?

Podotýkam, že zmluvu s ÚPSVaR o rekvalifikáciu zatiaľ podpísanú nemám (podal som len žiadosť), na druhej strane je však podpísaná dohoda s firmou o zabezpečení tohto kurzu. Ide mi o to, či odo mňa táto firma má nejaký právny nárok na úhradu 1200 eurového kurzu aj keď sa ho nezúčastním.
misoft
08.07.18,16:07
mimotemy

Prečo dupľuješ otázku?

Tu http://www.porada.sk/t309801-zmluva-o-zabezpeceni-a-poskytovani-vzdelavania-v-ramci-akreditovaneho-vzdelavacieho-programu-repas.html už bola položená.

Alebo si myslíš, že čím viac otázok, tým rýchlejšia odpoveď?

Toto si POVINNE preštuduj

http://www.porada.sk/t216110-etiketa-porady.html

Časový rozdiel 1 hodina nie je náhoda, je to úmysel!
Markzzy
08.07.18,16:32
Chcel som len preradiť otázku pod inú sekciu, ospravedlňujem sa.
monika1991
09.07.18,14:53
Táto veta zo zmluvy nerieši sankcie čo sa týka teba a tvojho rozhodnutia nenastúpiť na kurz. Kedže chceš nastúpiť na kurz cez REPAS/KOMPAS, pre spoločnosť, ktorá Ti poskytuje kurz, je dôležité, či Ti ho ÚPSVAR schválil. Ak Ti ho schvália, viac menej si sa zaviazal (zmluva s firmou) naň aj nastúpiť, ak Ti ho UPSVAR neschváli, môžeš ale nemusíš daný kurz absolvovať, avšak už iba ako samoplatiteľ. Čo sa týka tvojho rozhodnutia nenastúpiť na kurz napriek tomu, že ÚPSVAR Ti žiadosť schválil. To, že nemáš podpisanú zmluvu, nič neznamená. Žiadosť si podal dobrovolne, čím si vyjadril svoj záujem o daný kurz, ÚPSVAR Ti žiadne rozhodnutie o schválení nevydá, ale dá Ti rovno na podpis zmluvu, čo znamená, že tvojej žiadosti bolo vyhovené, nikto sa Ťa neopýta:,,Nerozmysleli ste si to,,?. Ak sa ju rozhodneš nepodpísať, záleží od nálady pracovníčky ÚPSVAR a známosti na ÚPSVAR, ale vo väčšine prípadov je to už definované ako nespolupráca s ÚPSVAR a dôvod na vyradenie z evidencie.Jediným akceptovateľným dôvodom, prečo nenastúpiť na kurz je už potom len dlhodobejšia PN alebo nástup do zamestnania na trvalý pracovný pomer.