Qorosius
19.07.18,08:18
Od môjho pozemku vedie k asfaltovej ceste asi 30m dlhý trávnatý svah s prevýšením cca 2m, ktorý je časťou pozemku vo vlastníctve správy ciest Žilinského samosprávneho kraja kde je postavená normálna asfaltová cesta. V tom svahu chcem vybudovať prístupovú cestu, nakoľko keď prší alebo je nasnežené, nedostanem sa z dvora. Kontaktoval som správu ciest ŽSK a oni sa vyjadrili, že oni ako majiteľ toho pozemku nerealizujú prístupové cesty a mám si to vyhotoviť na vlastné náklady s tým, že k nim podám žiadosť na jej realizovanie. Chcem sa spýtať, že keď mi dajú povolenie na úpravu tejto cesty, je nutné túto úpravu riešiť stavebným ohlásením/povolením alebo to už len zrealizovať bez ďalších papierovačiek? Plán je od brány po cestu vyložiť dva koľaje o šírke 40cm zatrávňovacími tvárnicami.
misoft
19.07.18,07:58
Tak si podaj tú žiadosť. A (mám dojem), že tie dva pásy z tvárnic sa za nejakú cestu nedajú považovať, je to len povrchová úprava.
pavol54
19.07.18,09:23
čí je to pozemok na ktorom chceš robiť tie pásy, ak nepatrí žsk, tak sa k stavbe vyjadrujú ako majitelia vedľajšieho pozemku, povoliť to musí majiteľ pozemku na ktorom chceš pásy robiť, vzhľadom k tomu že sa jedná o stavbu zabezpečujúcu využitie hlavnej stavby RD na susediacom pozemku stačí oznámenie o drobnej stavbe na obec. Ak by nesusedila s hlavnou stavbou, tak musí požiadať o klasické stavebné povolenie aj keby to bola plocha 1 x 1
misoft
19.07.18,11:31
Pali - ten pozemok, kde to chce robiť, patrí SSC, už mu aj vyjadrenie poslali. Oni to povolia, ale na jeho náklady, ak zašle žiadosť. A nebude to klasická prístupová cesta plného profilu, ale len pásy zatrávňovacími tvárnicami - asi takýto spôsob https://abecedazahrady.dama.cz/getfile.aspx?id_file=4873
a to cesta nie je, je to úprava pozemku.
pavol54
19.07.18,13:56
každá činnosť spojená s hrabaním v zemi za účelom stavebných úprav podlieha stavebnému konaniu, teda aj jednoduché ohlásenie stavby obecnému úradu majiteľ pozemku môže dať nanajvýš súhlas že tam bude niekto niečo robiť. (To kvôli možným budúcim konfliktom)
Qorosius
20.07.18,05:29
Ten pozemok patrí ŽSK, majiteľom vedľajších pozemkov som ja takže tu nejde už ani o to povolenie ale o to, či je to nutné stavebne ohlásiť alebo nie.
pavol54
20.07.18,05:58
ano