AdamC
24.07.18,23:22
Môže sa OZ stať dobrovoľným platcom DPH ? Prípadne vyčleniť nejakú svoju aktivitu, ktorá je zisková, nie hlavnou činnosťou, kde by sa služby fakturovali s DPH a aj by sa dala odpočítať daň ? Ako sa potom tvorí KV a DP? Bude členské súčasťou DP medzi oslobodenými plneniami? A čo všetky príjmy z hlavnej činnosti. Účtovne sa to dá pekne oddeliť strediskami, len ma zaujíma či ej to vôbec možné byť platcom DPH len za "časť" účtovnej jednotky.
a_je_to
26.07.18,09:47
Daňový úrad, ako registračný orgán by mal odmietnuť registráciu OZ za platiteľa. Pretože zákon o OZ vylučuje hospodársku činnosť z predmetu združenia už pri schvaľovaní stanov a vzniku OZ. DPH sa viaže na podnikateľskú činnosť. A tú v stanovách určite nemáte zaregistrovanú tak, ako v skutočnosti prevádzkujete. OZ môže mať zdaniteľný príjem, napr. z nájomného na nepotrebné priestory, alebo z priestoru pre reklamu. To však nie je príjem podľa obch. zákonníka, ale podľa obč. zákonníka. Ale aby bolo dobrovoľným platiteľom DPH, to už je nad rámec zákona o OZ. Ktorý porušujú aj DÚ, ak registrujú platiteľa. A také prípady sú. Ak chce OZ podnikať, môže samo založiť svoju s.r.o. na podnikanie. Zdroje na činnosť OZ a na podnikanie musia byť oddelené.