monika474
13.08.18,09:41
Má daňový úrad lehotu, dokedy musí vydať potvrdenie o tom, že spoločnosť nemá nedoplatky na daniach? Prípadne poprosím o príslušný paragraf zákona, kde by som túto informáciu našla.