Monča
14.08.18,10:39
Prosím o vysvetlenie, ako sa bude účtovať ten istý prípad v JÚ:

1. Pohľadávka vo výške 7 tis. Eur s DPH, DPH bola odvedená. Dlžník prešiel reštrukturalizáciou, všetkým veriteľom vyplatí 20 % z výšky ich pohľadávky. Prijaté plnenie tých 20 % bude u veriteľa zdaniteľným príjmom predpokladám. Neuhradený rozdiel výšky pohľadávky a plnenia z RK plánu môže daňovník odpísať bez dopadu na ZD, nakoľko má rozhodnutie z výsledku reštrukturalizácie??

2. Ten istý prípad, avšak uvedená pohľadávka nebola prihlásená vôbec. Reštrukturalizačný plán bol schválený, veritelia,ktorí prihlásili pohľadávky,dostali 20 %. Avšak tento veriteľ svoju pohľadávku neprihlásil vôbec.
Je povinný zvýšiť o sumu tejto pohľadávky bez dane svoj ZD podľa § 17 ods. 12 písm. b) a celú túto, aj keď neuhradenú pohľadávku, zdaniť pri vyradení z účtovníctva??
Alebo môže v tomto prípade využiť niektorú z výnimiek paragrafov § 19 ods. 2 zákona 595/2003 Z.z. a nemusí ju zdaniť, alebo zdaniť iba vo výške 20 % ako dostali ostatní veritelia alebo ako?

Dokedy musí túto pohľadávku vyradiť??? Stačí pri ukončení podnikania? Alebo ak sa rozhodne ju vyradiť?? Sú tam nejaké zákonné lehoty?