Majak123
16.08.18,09:04
Ak OZ prijíma sponzorské dary od klientov, je OZ povinné podať daňové priznanie?
Sponzorské dary posielajú klienti na účet.
Ďakujem
JankaO
16.08.18,10:30
Ak je sponzorské prijaté OZ v zmysle Zákona č. 440/2015 o športe, tak je to príjem, ktorý nie je oslobodený od dane.
Majak123
16.08.18,12:17
Ďakujem, pomohlo :)