borec
16.08.18,10:35
Slovenská firma, platca DPH fakturuje pre Firmu v ČR stavebné prace - F43 vykonávane na Slovensku. Odberateľ so sídlom V ČR je na Slovensku registrovaný pre DPH podľa §5.
Potrebovali by sme vedieť či sa jedná sa o prenos daňovej povinnosti, alebo sa faktúra vystavuje s DPH?

Ďakujem vopred za Vaše odpovede a pripomienky.
jakubzemko
24.08.18,17:25
prenos daňovej povinnosti, viď. § 69 ods. 12 písm. j ZDPH
profesional
25.08.18,00:41
Tým že ide o stavebnú činnosť a služba je dodaná v tuzemsku, uplatní sa režim reverse charge.