janulka
16.08.18,15:00
Dobrý deň,veľmi pekne prosíme o názor v nasledovnej veci.Spoločnosť realizovala v dôsledku havarijného stavu demontáž oplotenia (kovová+betónová konštrukcia, v nadzemnej časti, základy v zemi ostávali pôvodné, do nich sa nezasahovalo, len sa využili ako základ pre ďalšie stavebné práce) a nahradila ho novým oplotením,nemenila sa ani trasa ani dĺžka oplotenia,nebolo potrebné ani stavebné povolenie ani ohlásenie drobnej stavby na mestskom úrade.Po demontáži oplotenia je na existujúcich základoch postavený 15 cm cokel,na ktorom je realizovaná stavba nového oplotenia zo zvarovaného poplastového pletiva.Prosím Vás,je možné
zrealizované práce účtovať ako opravu (udržiavacie práce),resp.ako obstaranie drobnej stavby-novej?
Ešte informácia, plot pre začatím týchto stavebných prác, mala spoločnosť zaradený v majetku.
Stavebné práce celkom predstavujú cca 10 000,00€ bez DPH, dodávateľ si uplatnil prenos daňovej povinnosti.
S vďakou

janulka