Jana Franeková
17.08.18,08:02
Ako zaúčtovať faktúru od Volva za opravu nášho kamiona v Nemecku. Súčasťou faktúry je aj faktúra od nemeckého autoservisu. Volvo fakturuje asistenčné poplatky SK a BE + DPH 20% a úhradu finančného záväzku bez DPH za nemecký autoservis. Platiť budeme iba VOLVU.