Juraj73
23.08.18,08:29
Pozdravujem všetkých. Sprostredkúvam predaj tovaru Českej spoločnosti na slovensku. Sprostredkovanie spočíva v tom, že oslovujem na Slovensku potencionálnych zákazníkov, oboznamujem ich z tovarom a poskytujem informácie. Na základe toho si zákazník objedná tovar priamo u dodávateľa z Čiech. Ja budem faktúrovať službu "sprostredkovanie predaja" na základe dohodnutých % z predaja tovaru na Slovensko. Som živnostník a nie som platca DPH, český partner je platca DPH. Som povinný sa registrovať pre pridelenie IČ DPH pre tieto účely aj keď robím sprostredkovanie na Slovensku ? Ďakujem za odpoveď
Ing. Ľubomír Janoška
23.08.18,09:10
Podstatné je sídlo odberateľa, podľa ktorého sa posudzuje miesto plnenia služby. Ak poskytuješ služby na Slovensku a fakturuješ do ČR, musíš sa zaregistrovať podľa § 7a - lebo fakturuješ do ČR.
Juraj73
23.08.18,09:49
Ďakujem, jasne ospravedlňujem sa, už som hneď dokonalejšie nepoužil "gúgl" , v zákone je to jasne napísané :-( ..ak by som mohol ešte poprosiť , chcel by som sa utvrdiť v tom že potom pre mňa nevzniká žiadna iná povinnosť len raz 1/4 ročne posielať výkaz a vo FA použivať formulku "“Prenesenie daňovej povinnosti”" ? A ešte jedna "hypotetická" otázka :-) ak by som už nejakú fakturáciu vykonal pred registráciou, myslíte že je možné danú fakturáciu stornovať a vystaviť novú fa po registrácii a sumu dbropisovať ? alebo to nechať tak a za pár EUR by prípadný sankcia z DÚ nebola nejak katasrofická ? Ďakujem každému za čas a ochotu !
Ing. Ľubomír Janoška
23.08.18,10:21
Po registrácii máš naozaj iba povinnosť raz za 1/4rok poslať sumárny výkaz.
Starú faktúru radšej vystornuj, poznám prípad, kedy podnikateľ dostal pokutu za cezhraničnú faktúru bez registrácie. Síce iba symbolických 30 €, ale už má "šrám".
Juraj73
23.08.18,10:34
Ďakujem
jakubzemko
23.08.18,20:44
Miestom dodania služby, ktorá spočíva v sprostredkovaní tovaru alebo služby osobou, ktorá koná v mene a na účet inej osoby dodanej osobe inej ako zdaniteľnej osobe je to isté miesto ako miesto dodania alebo nadobudnutia tovaru alebo služby, ktoré sú predmetom sprostredkovania. (§ 16 ods. 13)
Mne z toho vyplýva, že ak sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 13, tak by sa nemusel registrovať nakoľko:
Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte je povinná podať žiadosť o registráciu. Miesto dodania sprostredkovania sa však neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty.

V konečnom dôsledku môže byť miesto dodania sprostredkovania SR alebo ČR (napr. pri zásielkovom predaji v závislosti od limitu). A teda aj miesto dodania služby sprostredkovania môže byť SR alebo ČR.

V prípade ak bude miesto dodania SR, neplatiteľ neuplatní DPH a český odberateľ nemusí platiť DPH v SR.

V prípade ak bude miesto dodania ČR, neplatiteľ postupuje podla českých zákonov.

Ak sa mýlim tak ma opravte.