skitn
25.08.18,16:03
Zamestnávateľ zamestnankyni dal výpoveď z nadbytočnosti, ktorú podpísala, s tým že jej beží výpovedná lehota a po skončení výpovednej lehoty dostane aj odstupné. Po dvoch mesiacoch prostredníctvom právnika žiada o pridelenie práce, konkrétne učiteľka matematiky, na ktorú nie je kvalifikovaná, len z toho dôvodu, pretože v tomto čase disponujeme takýmto voľným pracovným miestom a my sme jej ho mali ponúknuť. Matematiku začala študovať v Ružomberku v septembri.
Upresním: voľné pracovné miesto matematikára máme už rok, ale škola vďaka tejto zamestnankyni prišla o nie málo peňazí, a tak musí ísť v úspornom režime. Teda na miesto učiteľky matematiky máme kvalifikovanú záujemkyňu, ale finančne si ju nemôžme dovoliť. Má právo žiadať zamestnávateľa, aby jej priradil prácu matematikára, aj napriek tomu, že na to nemá kvalifikáciu?