hanelle
27.08.18,11:06
Na ktorý nákladový účet by sa mala dať FA "poskytovanie služieb podpory" ?, pôjde o mesačne vystavované faktúry za používanie aplikácie jedného informačného systému. Podpora môže byť, že my im budeme niekedy volať, ak nebudeme vedieť niečo ovládať, ale môže to byť, že oni budú aktualizovať automaticky jednotlivé kolónky podľa zákonov...
maped
27.08.18,11:12
ak sa jedná o poskytovanie služieb... na účet 518
hanelle
27.08.18,11:15
aj keď pôjde o zásah, že zmenia aktualizáciou niečo?
maped
27.08.18,11:17
áno, dala by som aj tak účet 518
hanelle
27.08.18,11:19
Ďakujem
profesional
27.08.18,12:32
Jednoznačne 518