skitn
31.08.18,14:20
Akým spôsobom mám určiť svoju zástupkyňu pre materskkú školu. Sme Základná škola s materskou školou a teda musím mať zástupkyňu pre materskú školu. Mám jej zmeniť pracovnú zmluvu? Podľa mňa nie, ona je učiteľka podľa zmluvy. Vychádza mi z toho poverovací alebo menovací dekrét?
Ďakujem za odpoveď