Adiks
01.09.18,19:39
Dobrý večer, 4.7.2018 vystavila spoločnosť Alza.cz a.s. s uvedeným českým DIČ CZ27082440 faktúru za notebook, kde neuviedla DPH, čo je správne, lebo sa jedná o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu a na faktúre je uvedený odkaz na § 64 českého zákona o DPH.. Dňa 8.7.2018 vystavila spoločnosť Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava s uvedeným slovenským IČ DPH SK2021863811 faktúru za predĺženie záruky o jeden rok na uvedený notebook, kde neuviedla DPH. Na tejto faktúre nie je uvedený žiaden odkaz. Je to v poriadku ? Nemala by byť na faktúre uvedená DPH ? Ešte doplním. že na oboch faktúrach sú uvedené všetky identifikačné údaje odberateľa , vrátane IČO, DIČ a IČ DPH.
evuš
01.09.18,20:43
Ak to dali pod IČ DPH slovenské, musíš samozdanit....
babi2
01.09.18,21:21
Adiks
01.09.18,22:15
Aj spoločnosť je slovenská, Alza.sk s.r.o., aj IČ DPH je slovenské, tak prečo prenos daňovej povinnosti ?
Adiks
01.09.18,22:24
Ak fakturuje slovenská Alza so slovenským IČ DPH a predmetom fakturácie nie sú položky vymenované v § 69 ods.12 zákona o DPH, faktúra by mala byť s DPH.
avalik
02.09.18,04:38
predĺženie záruky = poistenie ... § 37 zakona o DPH - oslobodenie od dane
Adiks
02.09.18,17:16
Ďakujem pekne.
Emily1841
15.09.18,19:41
.