L123
04.09.18,10:59
Dobrý deň,

spoločnosť A potrebuje refakturovať školenie BOZP na spoločnosť B. Spoločnosť A obdržala faktúru, na faktúre je uvedený počet ludí, ktorí sa zúčastnili školenia napr. 6. Potrebujú sa refakturovať na B.

Faktúra bude vyhotovená v účtovnom období 08/2018, kedy aj bolo školenie. Môže vystaviť faktúru spoločnosť A spoločnosti B 31.08. aj s dátumom dodania 31.08.? Školenie bolo uskutočnené 13.08. - dátum dodania na faktúre pre spoločnosť A.
Vznikne A nárok na odpočet DPH v 08/2018?, kedže v tomto období aj odvedie dph.

Môže len skopírovať text faktúry, aj keď spoločnosť A neposkytuje takéto školenia? Fakturácia bude 1:1....

Ďakujeme
Tweety
04.09.18,11:06
3x áno.