maped
04.09.18,17:52
Poprosím o poradenie, ak szčo uhradí odvody napr. so splatnosťou 08.09.2018 za 08/2018 a deň 08.09.2018 je sobota, myslí sa úhrada do 8 dní všeobecne? Teda úhrada nabehne do ZP, SP až 10.09.2018. Je to takto správne?
Ďakujem.
Katy a R
04.09.18,18:05
ak 8-meho pripadne na víkend - tak splatnosť je v pondelok - buď 9-teho, alebo 10-teho

a ešte cit zo zák o SP - aby bolo presne: ... " poistné sa považuje za zaplatené včas, ak
a) pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti poistného podľa odseku 1 alebo 2,..."
maped
04.09.18,18:06
Ďakujem.