Kristina27
06.09.18,11:37
Kde nájdem link, ako sa účtuje prijatá FA v MRP podvojné účtovníctvo s prenosom DP v zmysle § 69 ods. 12 zákona o DPH? Všade je len, ako sa to eviduje v Knihe prijatých faktúr, no ja potrebujem, ako sa to zaúčtuje v účtovnom denníku. Myslím si, že ja to robím zbytočne zložito :-), ďakujem
Tweety
06.09.18,09:39
Dav
06.09.18,09:51
Typ DPH 46 v Knihe faktúr a v účtovnom denníku minimálne 2 riadky 1. riadok 5XX/321, fakturovaná suma, a 2. riadok podľa internej analytiky 343XXX/343YYY dopočítaná DPH, s textom "samozdanenie" alebo "prenos DP"
Kristina27
06.09.18,10:07
ja dávam 395xxx/343200 daňová povinnosť a 343100/395xxx právo na odpočet, čiže spolu tri riadky, viem, že niektorí hovoria, že 395 sa nemá používať, no mne sa ten účet páči :-)
Dav
06.09.18,11:32
Aj mne sa páči 395, len Účtovné súvťažnosti pre obsahovú náplň účtu 395 majú na to trochu iný názor