kira
07.09.18,06:12
Poprosím o vaše názory pri vystavení ťarchopisu. V 3/18 sme vystavili faktúru za dodanie úpravy na výrobku. So zaplatením sme sa doťahovali, až sa v 8/18 objavila objednávaka na vyššiu sumu ako sme fakturovali. Ako by ste postupovali, ak objednávka má aj dátum vystavenia 8/18? Je to skutočne malá suma, ale... Pre mňa sa priznám je jednoduhšie vystaviť ťarchopis, ako podávať dodatočnú DPH za 3/18.
Ďakujem