startrun42195
10.09.18,09:46
My sme IČ DPH SKXX..., dodávateľ Mailchimp z USA uvádza na fa. MOSS nr. číslo EUXX... Faktúra je vystavená bez DPH v mene EUR. Nižšie je uvedená suma v dolároch a kurz v akom bola prepočítaná. V programe Oberon Typ DPH uvádzam: nezaradiť do priznania DPH. Je to správne? Ďakujem
Žabinka
10.09.18,10:34
čo tak napísať aký účt. softwér používaš? ;)