Eva99
10.09.18,12:52
Mám kúpno-predajnú zmluvu na dom s pozemkom, ale nie je v nej stanovené, koľko z tej sumy je hodnota domu a koľku pozemku.
Ako uvedené obstaranie zaúčtovať? Prípadne ako stanoviť hodnotu domu a hodnotu pozemku?
Ďakujem.
Onko
10.09.18,12:57
Hodnota nehnuteľností sa dá stanoviť znaleckým posudkom, rozdiel medzi znaleckou cenou a kúpnou cenou sa účtuje ako goodwill.
Eva99
10.09.18,13:50
Ďakujem veľmi pekne!
Eva99
10.09.18,15:03
Znalecký posudok nemám a bolo mi povedané, že v takom prípade môžem použiť INÝ KVALIFIKOVANÝ ODHAD.
Vie mi prosím niekto poradiť, čo sa tým dá rozumieť?
Mila123
10.09.18,15:15
bonita pozemku (napr.)
Eva99
10.09.18,15:18
Ďakujem veľmi pekne, ale čo to znamená?
Kto a akým kľúčom rrozdelí kúpnu cenu na cenu pozemku a cenu budovy, aby to bolo možné považovať za kvalifikovaný odhad?
misoft
10.09.18,20:29
http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/bpej/bpej.aspx = určenie bonity pôdy.
Potom je potrebné podľa tejto bonity a lokality zistiť cenu za m2, vynásobiť rozlohou pozemku a máš hodnotu pozemku (kvalifikovaný odhad). Od celkovej kúpnej ceny ju odčítaš a máš hodnotu domu.
Eva99
11.09.18,11:38
Super a ďakujem, idem sa v tom povŕtať. Ešte raz vďaka!