genex
10.09.18,20:46
Nevie niekto, či sa neakademický titul DiS. dá zapísať do občianskeho preukazu? Niekto na internete písal, že s tým bol problém, ale to bolo pred 10 rokmi...
misoft
10.09.18,20:58
DiS = diplomovaný špecialista - nie je to akademický titul, len "potvrdenie", že niekto je v danej oblasti odborníkom.
Takže pochybujem, že ti takýto "titul" do OP zapíšu - zákon
224/2006 určuje, ktoré tituly sa do OP môžu zapísať:
zze/2006-224/3/3/c

poznámka 1) v texte odkazuje na § 110 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
avalik
10.09.18,20:58
(3) Do občianskeho preukazu v časti osobitné záznamy sa na žiadosť občana uvedú

a) údaje o závažných chorobách, ktoré za určitých okolností vyžadujú okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci po predložení potvrdenia od lekára,

b) údaje o krvnej skupine a podskupine po predložení potvrdenia od lekára,

c) skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy po predložení dokladu o udelení titulu, alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa osobitného predpisu,1) po predložení dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia.


1) § 110 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
genex
11.09.18,01:10
Zo zaujímavosti som porovnal zákon o OP s českým, tak tam to majú povolené. A je pravda, že to označujú ako "označení absolventa VOŠ" a nie ako titul.

(5) Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“) nebo vědeckou hodnost. Titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem. Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností a nelze-li je všechny z důvodu nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí občan, které z nich se zapíší.
misoft
11.09.18,11:40
Si v Čechách? Nie? Tak sa riadiš slovenskými zákonmi.
Okrem toho - DiS - u nás dostáva diplom o nejakom absolvovaní školenia, odborného kurzu... nie je to škola. Nie je to ani školský diplom.
To by si potom do OP mohol zapísať "titul" DiS aj nejaký tatér - tiež predsa absolvoval nejaký kurz, má o tom diplom a pichá len zafarbené ihly pod kožu.
viktorviktor
11.09.18,21:42
na žiadosť občana sa uvedie titul absolventa vysokej školy - Zákon č. 224/2006 Z. z.

titul Dis - SR

DiS; DiS.art; dipl.s.; dipl.p.a.; dipl.f.; dipl.mt.l.; dipl.a.h.e.; dipl.r.a.; dipl.z.z.; dipl.d.h.; dipl.z.t.; dipl.o.; sú tituly, ktoré môžu získať žiaci úspešným absolvovaním vyššieho odborného vzdelania

(5) Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním


a) najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“; titul sa uvádza za priezviskom, pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa osobitného predpisu,18)


b) posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, alebo posledného ročníka súvislého osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „DiS.art“, titul sa uvádza za priezviskom.


pre zdravotnícke odbory vzdelania

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z.
o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
genex
12.09.18,04:14
Tak pozor, je to neakademický titul zo zákona 245/2008 § 16 ods. 5.
Nejde o žiadne školenie ani kurz. Je to normálna škola a ten diplom je verejná listina. Fakt je, že u nás to nie je rozšírené, na rozdiel od ČR, kde sa to ujalo viac. Ale DiS sú aj normálne niektoré certifikované povolania, kde musíš mať špeciálne vzdelanie ako napr. fyzioterapeut http://www.zoznamskol.eu/odbor/281-diplomovany-fyzioterapeut/

Ešte je aj DiS. art. a ten dostávajú absolventi konzervatórií, kde študujú 6 rokov.

(5) Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním

a) najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“; titul sa uvádza za priezviskom, pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa osobitného predpisu
misoft
12.09.18,06:33
Ešte je aj DiS. art. a ten dostávajú absolventi konzervatórií, kde študujú 6 rokov.
------------------------------------------------------
Získavajú Diplom o absolvovaní .... ale po písomnej absolventskej práci.....
Nie je diplom ako diplom.....
Našiel som toto (charakteristika Konzervatória
http://www.konzervatorium.sk/odbor/odbor-kompozicie-dirigovania-a-hudobno-teoretickych-predmetov/historia-2/
"Vyučovanie uvedených predmetov smeruje k vytvoreniu vedomostí a zručností, ktorých súhrn vyúsťuje po štvrtom ročníku do maturitnej skúšky z teoretickej časti odborných predmetov. V piatom ročníku nadväzujú ďalšie odborné predmety ako Analýza skladieb hlavného odboru štúdia, Hudobná estetika a Diplomový seminár, ktoré vyústia v závere štúdia do Písomnej absolventskej práce (diplom o úspešnom absolvovaní v niektorých odborných predmetoch býva uznávaný aj niektorými – zahraničnými – univerzitami)."
Pred tým diplomom bola maturitná skúška a teda i vysvedčenie - čo je oficiálny úradná listina - inak by ten diplom nezískal.

Ak je to však nejaký diplom z nejakého kurzu, školenia - tak to potom nie je.
A zákon o občianskych preukazoch o tom píše JASNE - takže si nepleť to, čo je diplom a čo zapísanie tuitulu do OP. DiS do OP NEZAPÍŠU! Za menom žiadostiach si ho píš, koľko chceš.
vicktor
12.09.18,08:02
To ta zaujima "len tak" alebo chces mat OP s titulom?
Kazdy sa bude cudovat a vypytovat co to znamena, ale vaznost taky titul neprida - podla mna.
Kedysi som pocul o panovi, ktory si na dvere a schranku napisal ZMT aby tiez mal nejaky titul. Kto uhadne? Zasluzily majster turistiky. :)
To je fakt, nie vtip ako o PUDr. Dezovi Lakatosovi, CSc.
misoft
12.09.18,08:23
:D:D:D CSc.... Celkom slušný cigán....
vicktor
12.09.18,08:42
Ze neuzitocne?
Praveze uzitocne - usetri cas, nervy aj posmesky. :)
genex
14.09.18,05:34
Len pre info, áno to ma zaujíma "len tak", ja mám titul akademický a nemám ho ani v OP. Akurát poznám ľudí s týmto DiS. a sme sa trochu bavili o tomto, len si nikto nebol úplne istý ako to je.
misoft
14.09.18,15:45
Aha - takže poznáš ľudí, ktorí si "zakladajú" na akomkoľvek (aj priblblom) titule :D:D:D
genex
16.09.18,17:28
Keď ťa to zaujíma konkrétne, tak sú to absolventi http://www.dualpro.sk/projekty/t-systems-kosice/
Vôbec nešlo o nejaké "zakladanie si", len jednoducho chceli vedieť túto vec, neviem čo je na tom zvláštne, najmä keď celkovo sú informácie o tomto type štúdia málo známe. Tak ako každý absolvent VŠ vie, že si titul môže dať zapísať, ale nie každý to využije, lebo mu to príde ako zbytočnosť.

Za mňa je táto téma uzavretá.