Príroda
13.09.18,09:56
Zamestnávateľ - ZŠ vysiela zamestnanca na pracovnú cestu do Česka. Ako má prepočítať preddavok na stravné, kurz napr. k prvému dňu daného mesiaca alebo ku ktorému dňu je správny výber kurzu? Ďakujem za rýchlu odpoveď
ivka70
13.09.18,12:49
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/prepocet-zahranicnej-pracovnej-cesty.htm

Na prepočet sumy stravného pri zahraničnej pracovnej ceste sa použije kurz ECB (NBS) platný v prvý deň mesiaca, kedy sa zahraničná pracovná cesta začala. Na vyúčtovanie cestovných náhrad sa použije kurz v deň predchádzajúci dňu vyúčtovania pracovnej cesty. V prípade, že bol poskytnutý preddavok na stravné, použije sa kurz, ktorý v tom čase je vyhlásený.